Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2012

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

Εικόνα
Ἀδελφοί μου, Ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο βιώνουμε, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἀρχή, δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη, καί δέν εἶναι «ἄναρχος». Ἐπίσης εἶναι πεπερασμένος καί ἔχει ὅρια, δέν εἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος («οὐκ ἀΐδιος»). Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέ τή Δημιουργία καί πορεύεται μαζί μέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήν κτίση σέ ἕνα σκοπό, στή «συντέλεια τῶν αἰώνων», δηλαδή στήν ὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ καινή κτίση, πού ἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν καί εἶναι ἑτοιμασμένη  « ἀ πό καταβολ ῆ ς κόσμου»  ( Ματθ.  25, 34), βρίσκεται ἤδη παροῦσα  « ἐ ν μυστηρί ῳ »  στήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι σωστό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυσμένη σ’ ἔνα ἀπροσδιόριστο τέλος τοῦ κόσμου, γιατί ἔτσι ἡ πίστη μας καί ἡ προσδοκία της  «ζω ῆ ς το ῦ  μέλλοντος α ἰῶ νος»  ἀτονοῦν καί δέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶν λέξεων  « Ἐ λθέτω  ἡ  βασιλεία Σου» . Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογία μας ὁ χρόνος αὐτός δέν εἶναι κάτι τελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά περικλείει τήν προτύπωση καί τήν
Εικόνα
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΙΩΤΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 33ον Τα έσοδα εκ του ημερολογίου θα διατεθούν εις το φιλανθρωπικόν και πνευματικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

Εικόνα
ΓΡΑΠΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ Ἀριθμός 12 Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ  (Ματθ. β΄ 13-23) «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς Βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων;»

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΧΙΟΣ (1736 -1809) Ο ασκητκώς διαλάμψας άγιος της Ικαρίας και της Σκιάθου.

Εικόνα
Στις 28 Δεκεμβρίου 2009 συμπληρώθηκαν με τη χάρη του Παναγάθου Θεού 200 έτη από την οσιακή κοίμηση μιας αξιόλογης πνευματικής μορφής του κινήματος της Φιλοκαλικής Αναγέννησης, που διέλαμψε ως νέος κοινοβιάρχης, γενόμενος υπόδειγμα αυστηρής άσκησης και αδιάλειπτης προσευχής, πραότητος και διάκρισης, φιλανθρωπίας και ταπεινοφροσύνης. 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ

Εικόνα
Του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου. Ο Χριστός, όταν άρχισε επισήμως το έργο Του, προσεκάλεσε τους πρώτους μαθητές και σχημάτισε την αποστολική Του ομάδα, γιατί πρώτα έπρεπε να μάθουν στην πράξη την νέα ζωή που έφερε στον κόσμο και έπειτα να την διδάξουν στους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑ (video)

Εικόνα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

Εικόνα
του  Δημήτρη Μπεκριδάκη, Θεολόγου –  MPhil . Θρησκειολογίας

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Εικόνα
Ο Άγιος Στέφανος, ο Πρωτομάρτυρας του Χριστού, που τιμά η Εκκλησία μας στις 27 Δεκεμβρίου, είναι μια μεγάλη και ηρωική μορφή του Χριστιανικού Μαρτυρολογίου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΟΥ

Εικόνα
Την περασμένη Κυριακή 2 3 Δεκεμβρίου, παιδία απ’ το Κατηχητικό σχολείο της ενορίας του Αγίου Νικολάου (Νησί) Βροντάδου, επισκέφθηκαν την ιματιοθήκη Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, που στεγάζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Κλειδούς Βροντάδου, προκειμένου και αυτά με την σειρά τους να συμβάλουν στο πολύτιμο έργο της Ι. Μητροπόλεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν   τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   «Αὐτός, ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, γὰρ ἐνηνθρώπησεν,   ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»   [1]       Ἀδελφοί μου,   Ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει γιά μίαν ἀκόμη φορά μπροστά στό μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεώς μας, τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Προσκυνοῦμε τό θαῦμα τῆς θείας παρουσίας, κοινωνοῦμε τήν χαρά τῆς ἑορτῆς καί βιώνουμε τήν ἐλπίδα τῆς πραγματικῆς ζωῆς, πού δίνει νόημα καί σκοπό στήν ἐπίγεια πορεία μας. Στό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων θεᾶται καί δοξάζεται τό μεγαλεῖο τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, τήν ὁποία εἶχε ἐπιφέρει ἡ ἁμαρτία, καταργεῖται, καί ἡ δημιουργία συνάπτεται μέ τόν Δημιουργό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεόπλαστο δημιούργημα καί προορισμός του ἡ εἴσοδος στήν βασιλεία του Θεοῦ, ἡ ἁγιαστική τελείωση, τήν ὁποία τελεσιουργεῖ ἡ Θεία Χάρη. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἁγιάζει τήν ἀνθρώπινη καί κτιστή φύση καί δίνει στόν κόσμο τόν ἀληθινό σκοπό καί λόγο

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 - ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΓΡΑΠΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ    Ἀριθμός 11 Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  (Ματθ. α΄ 1-25) «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει...» Τό λόγια αὐτά, παρμένα ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Ἡσαΐου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος σήμερα, γιά νά μᾶς δείξῃ, πώς ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία αὐτή μέ τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Ἐπί τέλους! Ἔρχεται ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν. Ἔρχεται ὁ Μέγας ἀναμενόμενος. Ἔρχεται ὁ Μεσσίας, ὁ Λυτρωτής, ὁ Χριστός. Ἔρχεται σ’ἕνα κόσμο ἀγνώριστο ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἀλήθεια!... Πῶς ἦταν ὁ κόσμος πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ, καί πῶς ἔγινε μετά ἀπό τήν κοσμοσωτήρια Γέννηση!...

Προεόρτια Χριστουγέννων

Εικόνα
Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε τήν μεγάλην ἑορτή τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου θά ξαναφέρῃ ἡ Ἐκκλησία μπροστά

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

Εικόνα
Μεταξύ των ενδόξων μαρτύρων του 3ου μ.Χ. αιώνα, που έλαβαν από τον στεφανοδότη Κύριο τον αμάραντο στέφανο της αιωνίου δόξας είναι και ο τιμώμενος από την Ορθόδοξη

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ Τεύχος 6ον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Εικόνα

Προσφορά αγάπης από την "Ιματιοθήκη της Αγάπης" της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Εικόνα
 

Ομιλία Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, εις την Κυριακήν των Προπατόρων.

Εικόνα
Όταν ο μονογενής Υιός του Θεού εσαρκώθη προς χάριν μας από την Παρθένον, δια της μετά σαρκός πολιτείας του, ετελειοποίησε τον νόμον, ο οποίος είχε δοθή δια του Μωυσέως. Τον ολοκλήρωσε δίδοντας τον νόμο της χάριτος, και μεταποίησε έτσι τον παλαιόν εκείνο νόμο στην ιδική μας Εκκλησία. Εκβάλλεται τότε το γένος των Εβραίων από την ιεράν Εκκλησία, και αντί αυτών εισαγόμεθα εμείς, οι οποίοι έχουμε εκλεγεί από τα έθνη. Και μας συνήνωσε ο Κύριος με τον εαυτόν του και με τον Πατέρα, μας παραλαμβάνει δηλαδή ως γνησίους νέους και αδελφούς, ακόμη δε, ω της ανεκφράστου φιλανθρωπίας, και γονείς ιδικούς του. Πράγματι, λέγει «ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, ούτος και αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ εστί».

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟς ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΙΑΣ

Εικόνα
Ἐλευθέριος, ὡς ἀδουλόνους φύσει, Σπάθας θεωρῶν, οὐκ ἐδουλοῦτο πλάνῃ. Δῖον Ἐλευθέριον δεκάτῃ πέφνε φάσγανα πέμπτῃ.

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2012)

Εικόνα
Ἀριθμ. Πρωτ. 1124 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * * “Χριστός γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστός ἐπί γῆς˙ ὑψώθητε.”

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 - ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ - ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀριθμός 10 Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ - ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (Λουκ. ιδ΄ 16-24) «Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἑστι πάντα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Ι.Σ.ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012, στην τέταρτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός, καρτερίας αθλητής, προσευχής ο διδάσκαλος, κανὼν εγκρατείας...

Εικόνα
Ο π. Νικηφόρος o λεπρός (1890 - + 4. 1. 1964) της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

Ξύπνα λαέ! Έστω από μόνος σου... (π. Γεώργιος Πυρουνάκης)

Εικόνα
Του Hρακλή Kανακάκη στην εφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Σε μια εποχή που γίνεται κοινωνική ευθανασία στους ηλικιωμένους, στους ασθενείς και στους ανάπηρους, διαμορφώνουν στους τόπους εργασίας συνθήκες γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης· μετατρέπουν τη χώρα σε χώρο μειωμένης κρατικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας· βάζουν, κυριολεκτικά, τη ζωή όλων μας εν τάφω. Ουδείς δικαιούται να σιωπά, να μένει απαθής και αδρανής.

Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου: "Η Αργία της Κυριακής" (συμβολή στο «εργασιακό ζήτημα» των ημερών)

Εικόνα
Στους αρχαίους, η κατάπαυση από την εργασία χάριν ανάπαυσης, γενικά, ήταν άγνωστη. Στους Βαβυλωνίους αναφέρονται κάποιες αργίες, όμως, όχι τακτικές. Ο Μωσαϊκός Νόμος καθορίζει, με την τετάρτη εντολή, την αργία του Σαββάτου ως ημέρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ από την δουλεία της Αιγύπτου («έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα πραγματοποιείς τα έργα σου, την εβδόμη ημέρα, όμως, του Σαββάτου, θα την αφιερώνεις στον Κύριο και Θεό σου»). Άλλες ιουδαϊκές εορταστικές αργίες, κινητές μέσα στο χρόνο, αποβλέπουν κυρίως στη σύσφιγξη κοινωνικών δεσμών και στην ανάπτυξη εθνικής συνειδήσεως.

Το «τέλος» του κόσμου και η απάτη σε βάρος του κόσμου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Το «τέλος» του κόσμου και η απάτη σε βάρος του κόσμου.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜ. 2012

Εικόνα
Ομιλία Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Τσιμούνη, Υπευθύνου Τομέα Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, στο Αντιαιρετικό Σεμινάριο την Τρίτην 11 Δεκεμβρίου 2012 στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μητροπόλεως. ΘΕΜΑ:  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ

Εικόνα
Ανάμεσα στο πλήθος των ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, που αγωνίστηκαν και μαρτύρησαν για την αγάπη του Ιησού Χριστού κατά την περίοδο της βασιλείας των χριστιανομάχων Ρωμαίων αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού (284-304μ.Χ.) εξέχουσα θέση κατέχουν οι αθλήσαντες το 296μ.Χ. και τιμώμενοι στις 13 Δεκεμβρίου Άγιοι ένδοξοι μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης, οι οποίοι μας διδάσκουν με το ακμαίο αγωνιστικό τους φρόνημα και τη σθεναρή τους πίστη, αλλά και με την αδιάλειπτη ζωντανή τους παρουσία χάρη στα πολλαπλά θαύματα, που επιτελούν τα χαριτόβρυτα ιερά τους λείψανα.

Ἡ Ἁγία Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς

Εικόνα
Ημ. Εορτής: 13 Δεκεμβρίου Ημ. Γέννησης: Ημ. Κοιμήσεως: Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων: Πολιούχος: Λοιπές πληροφορίες: Εορταζόμενο όνομα: Λουκία Σήμερα τιμοῦμε τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Λουκίας, τῆς παρθένου. Ἔζησε γύρω στὰ μέσα τοῦ 3 ου  αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες τῆς Σικελίας.

Διονυσίου Κοζάνης: «ΕΝ ΜΙᾼ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ» (Ο εκκλησιασμός της Κυριακής)

Εικόνα
†Διονυσίου Κοζάνης: «ΕΝ ΜΙᾼ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ» (Ο εκκλησιασμός της Κυριακής) Κυριακή Ι’ Λουκά Λουκά ιγ’ 10-17 «ΕΝ ΜΙᾼ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ» (Ο εκκλησιασμός της Κυριακής) Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, καθώς ήταν συνήθεια, προσεύχονταν και δίδασκαν κάθε Σάββατο στις συναγωγές των Ιουδαίων. Ύστερα από τους πειρασμούς, λέει το ιερό Ευαγγέλιο, πήγε ο Ιησούς Χριστός στη Ναζαρέτ, την πόλη που ανατράφηκε, και «κατά το ειωθός αυτώ», δηλαδή καθώς το

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Εικόνα
                            Ὁ θαυματουργὸς κἂν τέθνηκε Σπυρίδων, Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι. Ἀμφὶ δωδεκάτην Σπυρίδων βίοτον λίπε τόνδε.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΗΣΙ) ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ (foto & video)

Εικόνα
        Την 6 η Δεκεμβρίου τελέσθηκε με Ιερή Κατάνυξη και κάθε Εκκλησιαστική Μεγαλοπρέπεια η Ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού , στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου (Νησί) Βροντάδου , ο οποίος συμπληρώνει 70 χρόνια , από την επίσημη ανακήρυξη του σε Ενοριακό. Κατά τον Μέγα εσπερινό της εορτής τον Θείο Λόγο εκήρυξε ο θεολόγος Καρατζας Κωνσταντίνος .

ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εικόνα

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΤΟ 1920

Εικόνα
Στο ακριτικό αιγαιοπελαγίτικο νησί της Σάμου με τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά ο λαοφιλής σε Ανατολή και Δύση προστάτης άγιος των θαλασσών και των ναυτικών Άγιος Νικόλαος απολαμβάνει ξεχωριστή τιμή στη θρησκευτική ζωή των ευσεβών κατοίκων του. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό των τιμωμένων επ’ ονόματί του ιερών ναών, οι οποίοι κοσμούν πόλεις και χωριά, ακρογιαλιές και εξοχικές ορεινές τοποθεσίες. Ανάμεσα στους πολυάριθμους ναούς του Αγίου Νικολάου στο εύανδρο νησί της Σάμου ξεχωρίζουν αρκετοί για την ιστορικότητά τους.

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Οὐχ ὥσπερ Εὔα καὶ σὺ τίκτεις ἐν λύπαις. Χαρὰν γὰρ Ἄννα ἔνδον κοιλίας φέρεις. Τῇ δ' ἐνάτῃ Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν Ἄννα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2099/888/7-12-2012 Ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.

Εικόνα
                                                                        Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Δεκεμβρίου 2012  Ἀριθ. Πρωτ.: 2099 Ἀριθ. Διεκπ.:   888 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Εικόνα
Ἀριθμός 9 Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγ΄ 10-17) «Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου» Θαυμάζει κανείς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τόν τρόπο τῆς θεραπείας τῆς συγκύπτουσας γυναίκας, πού μᾶς διηγεῖται σήμερα τό ἱ. Εὐαγγέλιο. Παράλληλα, ἀπορεῖ γιά τήν δῆθεν ἱερή ἀγανάκτηση τοῦ Ἀρχισυναγώγου, πού προτιμοῦσε, στενοκέφαλα ἤ κακόβουλα, τήν ἀσθένεια τῆς γυναίκας, ἀπό τήν θεραπεία της, γιατί ἔτυχε νά εἶναι ἡμέρα ἀργίας. Ὅμως ὁ Ἐξουσιαστής τοῦ Σαββάτου καί τοῦ σύμπαντος, μέ τή θεοπρεπῆ Του προσταγή ἐλευθερώνει τήν ἄρρωστη γυναίκα ἀπό τά δεσμά της.

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀριθμός 8 Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη΄35-43) «Ἰησοῦ, Υἱέ Δαυΐδ, ἐλέησόν με».