Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

19 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ 19 Ὀκτωβρίου 2014 Λουκᾶ  ζ΄ 11 – 16

12 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (τοῦ Σπορέως)

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (τοῦ Σπορέως) 12 Ὀκτωβρίου 2014 Λουκᾶ  η΄ 5 – 15

5 Ὀκτωβρίου 2014 - Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ 5 Ὀκτωβρίου 2014 Λουκᾶ  στ΄ 31 – 36