Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

29 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Ε' Νηστειῶν

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κυ­ρια­κὴ Ε΄ Νη­στει­ῶν 29 Μαρ­τί­ου 2015 (Ἑ­βρ. θ΄ 11 – 14) « Τό αἷ­μα τοῦ Χρι­στοῦ… κα­θα­ρι­εῖ τὴν συ­νε­ί­δη­σιν ὑ­μῶν  ἀ­πὸ νε­κρῶν ἔρ­γων εἰς τὸ λα­τρε­ύ­ειν Θε­ῷ ζῶν­τι» (Ἑ­βρ. θ΄, 11-14)

«Περί τῶν χειμαζομένων χριστιανῶν στίς περιοχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς»

Πρωτ. 1165 Ἀριθμ. Διεκπ. 538  Ἀθήνῃσι 11ῃ Μαρτίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2966 Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, Ἐδῶ καί καιρό παρακολουθοῦμε μέ πόνο ψυχῆς μία ἀνείπωτη τραγωδία νά ἐκτυλίσσεται στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀνόσιες εἰδεχθεῖς βιαιότητες, ἀφορμώμενες ἀπό θρησκευτικό φανατισμό καί κοινή βαρβαρότητα, διαπράττονται εἰς βάρος κληρικῶν καί πιστῶν ἀδελφῶν μας. Τά ἱστορικά καί σεβάσμια γιά τόν Χριστιανισμό ἐδάφη τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς μεταβλήθηκαν σέ ἐμπόλεμη καί ἔκρυθμη περιοχή, ἀφιλόξενη γιά τούς ἴδιους της τούς κατοίκους.

22 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Δ' Νηστειῶν

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κυ­ρια­κὴ Δ΄ Νη­στει­ῶν 22 Μαρ­τί­ου 2015 (Ἑ­βρ. στ΄ 13 – 20) «Ἀ­δελ­φοί, τῷ Ἀ­βρα­ὰμ ἐ­παγ­γει­λά­με­νος ὁ Θε­ός, ἐ­πεὶ κα­τ' οὐ­δε­νὸς εἶ­χε μεί­ζο­νος ὀ­μό­σαι, ὤ­μο­σε κα­θ' ἑ­αυ­τοῦ» (Ἑ­βρ. στ΄, 13-20 )

15 Μαρτίου 2015 - Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κυ­ρια­κὴ Γ΄ Νη­στει­ῶν 15 Μαρ­τί­ου 2015 (Ἑ­βρ. δ΄ 14 – ε΄, 6) «Κρα­τῶ­μεν τῆς ὁ­μο­λο­γί­ας» (Ἑ­βρ. δ΄, 14)

8 Μαρτίου 2015 - Κυριακή Β' Νηστειῶν

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κυ­ρια­κὴ Β΄ Νη­στει­ῶν 8 Μαρ­τί­ου 2015 (Ἑ­βρ. α΄ 10 – β΄, 3) «…πῶς ἡ­μεῖ­ς ἐκ­φευ­ξό­με­θα τη­λι­καύ­της ἀ­με­λή­σαν­τες σω­τη­ρί­ας;» (Ἑ­βρ. β΄, 3)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (2015)