Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2017

Κυριακή της Τυρινής - Έξωση εκ του Παραδείσου

Εικόνα
ΠΗΓΗ: amen.gr

Τί είναι ο Εσπερινός της συγγνώμης - αγάπης;

Εικόνα
ΠΗΓΗ: perivolipanagias.blogspot.gr

Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εικόνα
ΠΗΓΗ: amen.gr

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 9 Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄4)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ 297 Τ.Ε.

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ (Φωτο/κο Υλικό)

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ

Μονή Παναγίας Σικελιάς - Panagia Sikelia monastery

Εικόνα

Όμορφες εικόνες από την Παναγία Κρήνα των Βαβύλων (βίντεο)

Εικόνα

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ της Αθηναίας

Εικόνα
Εικόνα Ι. Εν. Ναού Αγ. Νικολάου (Νησί) Βροντάδου ποίημα του Αγιογράφου Γεώργιου Παναγιωτάκη 1972 Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι' ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε. Βιογραφία

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΗΣΙ) ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 18.02.2017

Εικόνα
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ Κεφάλαιο 1 ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέρα ν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΗΣΙ) ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 18.02.2017

Εικόνα
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Ψαλμός 103 Τῷ Δαυΐδ. 22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται. 23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. 24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. 25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων· 26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 8 Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Α΄Κορ. η΄8-θ΄2)

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΤΟΥ Ι. ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (φωτο/κο υλικό)

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ

Εικόνα
Τήν προσεχῆ Κυριακήν 19 Φεβρουαρίου 2017 θά τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τό ἀπό πενταετίας καθιερωθέν Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον πάντων τῶν κεκοιμημένων Μητροπολιτῶν Χίου. (ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΦ.9

Εικόνα
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΦ.9 12 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε· τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστι μεθ᾿ ὑμῶν εἰς γενεὰς αἰωνίους·

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΝ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Εικόνα
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος  θά τελέσει τήν  Παρασκευήν 10ην Μαρτίου 2017  καί  ὥραν 7.15 μ.μ.  τήν  Ἀκολουθίαν τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου  εἰς  τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου  (ὁδ. Βύρωνος 77 καί Ἁγ. Εὐθυμίου, τηλ. 2104006985)   ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 7 Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ( Α΄Κορ. στ΄12-20 )

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν συμμετεχόντων στίς Συνάξεις νέων

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 6 Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Β΄Τιμ. γ΄10-15) Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἀνοίγει, ὅπως λέμε, τό Τριῴδιον. Τί εἶναι τό Τριῴδιον; Εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό ὡραῖα λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Περιέχει ὕμνους καί τροπάρια, τά ὁποῖα εἶναι ἐμπνευσμένα καί συγκινοῦν καί προτρέπουν τούς ἀνθρώπους σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεόν. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ ὕμνος πού ἀκούσαμε σήμερα καί τόν ὁποῖον θά ἀκοῦμε  κάθε Κυριακή τοῦ Τριῳδίου: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα…». Τό Τριῴδιον διαρκεῖ ἑβδομήντα ἡμέρες. Ἀνοίγει σήμερα, Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, καί κλείνει τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Νά εὐχηθοῦμε, λοιπόν, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, Καλό Τριῴδιον. Καί ἄς ἔλθομε, τώρα, στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, πού εἶναι ἕνα τμῆμα ἀπό τήν Β΄πρός Τιμόθεον ἐπιστολήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πρῶτα-πρῶτα νά ποῦμε ὅτι δύο ἐπιστολές πρός τόν Τιμόθεον ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τήν Α΄τήν ἔγραψε ἐνῶ εὑρίσκετο στήν Λαοδικεία. Μεταξύ τῶν ἄλ
Εικόνα
Ἀριθμός 5 Κυριακή 29 Ἰανουαρίου 2017 ( Β΄Κορ. στ΄16-ζ΄1 )

Γιατί η σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι τόσο σπουδαία και ξεχωριστή

Εικόνα
Δευτέρα  30-1-2017 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ Θεολόγου – Καθηγητή  1ου του ΕΠΑΛ Χίου (Ομιλία που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Χίουστα πλαίσια του σχολικού εορτασμού της μνήμης των Τριών Ιεραρχών.)

Η Εορτή της Αγίας Αγάθης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου (Νησί) Βροντάδου.

Εικόνα
Την  5η Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα Κυριακή, και εν τω Ιερώ Ενοριακώ Ναώ του Αγίου Νικολάου (Νησί) Βροντάδου, εορτάζεται μετά πάσης εκκλησιαστικής τάξης η Ιερά Μνήμη της  Αγίας Μάρτυρος Αγάθης  κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (α) Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων - (β) Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων.

Εικόνα
ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 4 Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2017 ( Α΄ Τιμ. δ΄9-15 )

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 31

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ (Φωτο/κο υλικό)

Εικόνα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἀριθμός 3 Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2017 ( Κολ. γ. 4-11 )

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εικόνα
Ἀριθμός 2 Κυριακή 8 Ἰανουαρίου 2017 ( Ἐφεσ.δ΄7-13 )