Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2014

18 Μαΐου 2014 - Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 20 Κυ­ρια­κὴ Ε΄ τῆς Σα­μα­ρεί­τι­δος 18 Μα­ΐ­ου 2014 Ἰ­ω­άν­νου δ΄, 5-42 Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη!

Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου (Νησί)

Εικόνα

11 Μα­ΐ­ου 2014 - Κυ­ρια­κὴ Δ΄ τοῦ Πα­ρα­λύ­του

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 18 Κυ­ρια­κὴ Δ΄ τοῦ Πα­ρα­λύ­του 11 Μα­ΐ­ου 2014 Ἰ­ω­άν­νου ε΄, 1-15 Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη!

4 Μαΐου 2014 - Κυριακὴ Γ΄ τῶν Μυροφόρων

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 17 Κυ­ρια­κὴ Γ΄ τῶν Μυ­ρο­φό­ρων 4 Μα­ΐ­ου 2014 M­άρ­κου ι­ε΄, 43-47, ι­στ΄, 1-8 Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη!