Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

Ὁμιλία τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων 2017 εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Χίου, ἐπί τῇ 195ῃ ἐπετείῳ τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου τοῦ 1822, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆςἙλληνικῆς Δημοκρατίας

Εικόνα
ΘΥΣΙΑ - ΔΟΞΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ * «Χίος, ὡραῖο νησί! κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι». Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Εικόνα
Ἀριθμός 17 Κυριακή 30 Ἀπριλίου 2017 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ( Πράξ. στ΄1-7 )

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ

Εικόνα
Την 25η Απριλίου ε.ε. εορτάσθηκε Αρχιερατικώς με κάθε εκκλησιαστική τάξη η Ιερά μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στον ομώνυμο Ιερό ενοριακό Ναό του Αγίου Μάρκου Βροντάδου Χίου.

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Εικόνα
Ἀριθμός 16 Κυριακή 23 Ἀπριλίου 2017 ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εικόνα
Ἀρ. Ἐγκυκλίου: 30 Ἀρ. Πρωτ.: 1023 Ἀρ. Διεκπ.: 590 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Θέμα: «Πασχάλιος  Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος». «Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς» Χριστιανοί μου ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τῶν Γραφῶν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα ἐκ τῶν νεκρῶν. Τό ἱερό Σύμβολό τῆς Πίστεως στηρίζει τήν θεία ἀλήθεια στή μαρτυρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία γιά τήν Ὂρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, μαζί μέ τήν Ἱερά Παράδοση, ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική πηγή τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ὁ γραπτός λόγος τοῦ Θεοῦ, στόν ὁποῖο τό Ἅγιον Πνεῦμα κατέγραψε τό περιεχόμενο τῆς λυτρωτικῆς θείας ἀλήθειας, πού ἀπεκάλυψε στόν κόσμο ὁ ἔνσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι βιβλίο θεόπνευστο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τή σχετικότητα καί τό ἐπισφαλές τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Εικόνα
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ Ἀριθμ. Πρωτ. 315 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο ΣΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ *** Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ, "Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι "ζωὴ πολιτεύεται", διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ. 29

Εικόνα
Ἀρ. Πρωτ.: 1018 Ἀρ. Διεκπ.:  587 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ. 29 Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. «Ὁ δέ Ἰησοῦς ἐσιώπα...» (Ματθ.κστ΄, 63) Χριστιανοί μου, «Λαός δυσσεβής καί παράνομος» ἐνήργησε κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄνθρωποι ἀγνώμονες τῶν ἀμετρήτων εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, προσέφερον στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ «ἀντί τοῦ μάννα χολήν, ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος». Μυστικά ἐσκέφθηκαν τήν σύλληψή Του, στή ζοφώδη νύκτα, ὅμοια μέ ἐκείνη τῆς καρδιᾶς τους, τήν ἐπραγματοποίησαν καί, μέ συνοπτικές διαδικασίες, ἐξέδωκαν τήν καταδίκη Του, ὥστε νά ἀναγκάσουν καί τούς μεταγενεστέρους των νά ὁμιλοῦν γιά τή «μεγαλύτερη δικαστική πλάνη τῶν αἰώνων».

Ρουκέτες… Μάρκου στη συνάντηση των Επιταφίων

Εικόνα

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ Κ.ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΛΥΚΑΥΓΕΣ ‘Η ΛΥΚΟΦΩΣ»

Εικόνα

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Εικόνα
Ἀριθμός  15 Κυριακή 9 Ἀπριλίου 2017 ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ ( Φιλιπ. δ΄4-9 )

Η εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου με την συμμετοχή των χορωδιών του συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου και της Σχολής Βυζαντυής Μουσικής. (Φωτο/ες-Βίντεο)

Εικόνα
"Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σου πάθους πιστούμενος..." Βίντεο επί της Φωτο/ας "Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται..." Βίντεο επί της Φωτο/ας

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀριθμός 14 Κυριακή 2 Ἀπριλίου 2017 Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἑβρ. θ΄ 11-14)