Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2014

28 Σεπτεμβρίου 2014 - Κυριακή Α΄Λουκᾶ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακή Α΄Λουκᾶ 28 Σεπτεμβρίου 2014 Λουκᾶ  ε΄ 1 – 11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ   Προκήρυξη Υποτροφιών

21 Σεπτεμβρίου 2014 - Κυριακή μετά τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακή μετά τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 21 Σεπτεμβρίου 2014 Μάρκου  η΄ 34 – θ΄1

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 2014-2015

Εικόνα
ΤΟΜΕΑΣ  ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ  2ο ΕΤΟΣ 2014 - 2015

«Περί τῆς τελέσεως βαπτίσματος τέκνου γεννηθέντος ἐκτός γάμου ἤ τέκνου τελούντων τῶν γονέων αὐτοῦ ἐν διαστάσει»

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1706 Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 989 Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 2014 Τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1750/993/8-9-2014

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1750 Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 993 Ἐν Χί­ῳ τῇ 8ῃ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014 Τό Γε­νέ­θλιον τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Δε­σποί­νης ἡ­μῶν Θε­ο­τό­κου ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1749/992/8-9-2014

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1749 Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ. 992 Ἐν Χί­ῳ τῇ 8ῃ Σε­πτεμ­βρί­ου 2014 Τό Γε­νέ­θλιον τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Δε­σποί­νης ἡ­μῶν Θε­ο­τό­κου ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ"

Εικόνα
 

14 Σεπτεμβρίου 2014 - Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14 Σεπτεμβρίου 2014 Ἰωάννου  ιθ΄ 6 – 11, 13-20, 25-28, 30-35

Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2014)

Ἀριθμ. Πρωτ. 907   + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,  

Προκήρυξη Ιδρύματος Υποτροφιών Παναγιώτου Βαρλά

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ Προκήρυξη Το Ίδρυμα Ύποτροφιών “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ” σύμφωνα με το περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος  προκηρύσσει την παροχήν φιλοξενίας σε διαμέρισμα των Αθηνών (περιοχή Ζωγράφου) για ένα ή δύο φοιτητές .

7 Σεπτεμβρίου 2014 - Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 7 Σεπτεμβρίου 2014 Ἰωάννου γ΄ 13 - 17

31 Αὐγούστου 2014 - Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Κυριακὴ ΙΒ΄ Ματθαίου 31 Αὐγούστου 2014 Ματθαίου ιθ΄ 16 - 26