Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Ο προστάτης άγιος των γεωργών και αμπελουργών

Εικόνα
Στη σημερινή υλιστική και τεχνο­κρατική εποχή, όπου ο σύγχρο­νος άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του στα θεμέλια του εγωιστικού του θε­λήματος, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αυτονομηθεί και να απομακρυνθεί από τον ίδιο του τον Δημιουργό, η Ορθό­δοξη Εκκλησία, αντιστεκόμενη, προβάλ­λει καθημερινά μέσα από το αγιολόγιο αγιασμένες μορφές αγωνιστών της πίστεώς μας, οι οποίες όχι μόνο έμειναν προ­σηλωμένες σ' αυτή, αλλά προτίμησαν να θυσιάσουν και την ίδια τους ακόμη τη ζωή. Ανάμεσα στους μάρτυρες του 3ου μ.Χ. αιώνα προβάλλει και ο Άγιος μάρτυς Τρύφων ο ιαματικός, του οποί­ου τη μνήμη η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και γεραίρει κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου.

Ἡ Ἐκκλησία καί οἱ Ἀρχαῖοι. Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

Ἕνα Ἐπίγραμμα τοῦ Ἰωάννη Μαυρόποδα: «εἴπερ τινός βούλοιο τῶν ἀλλοτρίων τῆς σῆς ἀπειλῆς ἐξελέσθαι, Χριστέ μου, Πλάτωνα καί Πλούταρχον ἐξέλοιό μοι, ἄμφω γάρ εἰσι καί λόγον καί τόν τρόπον τοῖς σοῖς νόμοις ἔγγιστα προσπεφυκότες, εἰ δ’ ἠγνόησαν ὡς Θεός εἶ τῶν ὅλων, ἐνταῦθα τῆς σῆς χρηστότητος δεῖ μόνον δι’ ἥν ἅπαντας δωρεάν σῲζειν θέλεις».

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου 2013)

Εικόνα
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Ἐλλογιμώτατε κύριε Ἀθανάσιε Κυριαζῆ, Γενικὲ Γραμματεῦ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἐλλόγιμοι ἐκπαιδευτικοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, "Δοῦναι σεαυτὸν τῷ Θεῷ σπουδὴν ἔχοις, ἥνπερ μόνην παίδευσιν οἴεσθαί σε χρή, πρῶτον δὲ καὶ μέγιστον ἀνθρώποις καλόν". (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Carminum Liber I, Theologica, Sectio II Poemata Moralia, P.G. 37,682A, 20).

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΤΖΕΒΙΤΩΝ

Εικόνα
Την Δευτέραν, 8ην /21ην  Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοτζεβιτών εις την Ιεράν αυτών Μονήν, ήτοι του Χοτζεβίτου, εξ ης και φέρουν ούτοι το όνομα αυτών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀριθ. Πρωτ.: 153 Ἀριθ. Διεκπ.: 62 Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Ἰανουαρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11   Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χίου. Ἐνταῦθα   Ἀγαπητά μου παιδιά,

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Εικόνα
Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2013 Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄1-2) «τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς,   ὅσιος, ἄκακος...ἑαυτόν ἀνενέγκας» Μέ τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού σήμερα ἑορτάζουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διαβάστηκε στήν Ἐκκλησία τμῆμα τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στό ὁποῖο γίνεται λόγος γιά τήν Ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, μᾶς δίνεται σήμερα ἡ δυνατότητα νά δοῦμε μερικές πλευρές τῆς μαρτυρικῆς Ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ καί τῶν φορέων της.

Πρόγραμμα Ιματιοθήκης της Αγάπης από 21/1/2013

Ημέρες                         Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ                   9:00 - 13:30 ΤΡΙΤΗ                         9:00 - 13:30 ΠΕΜΠΤΗ                   9:00 - 13:30 Σημείωση:  Μόνο  την Τρίτη και την Πέμπτη, θα γίνεται η παράδοση ιματισμού. Την Δευτέρα θα γίνεται η συσκευασία, τακτοποίηση και γενικά οι όποιες εργασίες απαιτούνται από τις εθελόντριες της ιματιοθήκης Καλό θα είναι πριν από κάθε κίνηση (παράδοσης ή παραλαβής ιματισμού) η επικοινωνία με τους πατέρες: π. Αντώνιο: 6938745553 π. Μιχαήλ: 6937151438  Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2013 21:52

Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Εικόνα
Με την βοήθεια του Θεού, η Ιματιοθήκη της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών μέχρι και σήμερα, έχει καλύψει ανάγκες ιματισμού και υπόδησης σε 398 συνανθρώπους μας. Μέλη πολυτέκνων οικογενειών, ανέργων, ασθενών, ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη για να προχωρήσουν σ' αυτές τις δύσκολες εποχές και σ' αυτούς η Ιματιοθήκη «χαρίζεται» σαν στήριγμα.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Εικόνα
Διονύσιος Ψαριανός (Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης (+)) Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶν’ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγάλους ἱεράρχες καὶ οἰκουμενικοὺς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μαζὶ μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὸν Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο. Μετὰ τὸν ἀπόστολο καὶ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, εἶναι ὁ δεύτερος στὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Θεολόγου· ὁ τρίτος εἶναι ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἰδικώτερα εἶναι ὁ τριαδικὸς θεολόγος, γιατί σὲ κάθε του λόγο κεντρικὴ διδασκαλία του εἶναι πάντα τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στὸν πέμπτο θεολογικὸ λόγο του γράφει· οἱ πιστοὶ «προσκυνοῦσι τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, μίαν Θεότητα...».

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ Ένας πρώην μάγος κείρεται μοναχός και αναδεικνύεται ένθερμος ομολογητής και ένδοξος μάρτυς Χριστού

Εικόνα
Μέσα στη σεπτή χορεία των οσίων και μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση κατέχει ο τιμώμενος στις 22 Ιανουαρίου Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Ο ένδοξος και πολύαθλος αυτός οσιομάρτυς του 7 ου  μ.Χ. αιώνα, αφού γνώρισε τον Χριστό, εγκατέλειψε πλούτη και αξιώματα, ενεδύθηκε το μοναχικό σχήμα, ομολόγησε με παρρησία τη χριστιανική του πίστη και επισφράγησε την επίγεια ζωή του με το ένδοξο μαρτύριο του. Ο Άγιος Αναστάσιος καταγόταν από το χωριό Ραζήχ της επαρχίας Ρασνουνί της Περσίας και έζησε στα χρόνια του βασιλιά της Περσίας Χοσρόη του Β΄ (590-680). Ο ευγενικής καταγωγής πατέρας του ονομαζόταν Βαβ και ήταν ονομαστός μάγος. Γι’ αυτό και ο γιος του, ο οποίος προτού βαπτισθεί και ονομαστεί Αναστάσιος ονομαζόταν Μανγουδάτ, φοίτησε στην περίφημη σχολή των μάγων, της οποίας ιδρυτής ήταν ο πατέρας του, για να αναδειχθεί ισάξιος μ’ αυτόν στη μαγική τέχνη. Όταν ενηλικιώθηκε, κατετάγη στον στρατό του Χοσρόη και στο τάγμα των Τυρώνων.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΣΑΜΑΚΟΣ (1440 – 1511) Ένας ασκητικός και φιλάνθρωπος άγιος της Κρήτης θαυματουργεί με το άφθαρτο σκήνωμά του στη Ζάκυνθο

Εικόνα
Ανάμεσα στο πλήθος των αγίων, που έλαμψαν με τη φιλόθεη βιοτή και την αγιαστική τους χάρη στην ιστορική μεγαλόνησο της Κρήτης, συγκαταλέγεται και ο τιμώμενος στις 22 Ιανουαρίου Άγιος Ιωσήφ ο Σαμάκος, ο οποίος έζησε ασκητικά, απέκτησε τη φήμη αγίου ανδρός και μέχρι σήμερα θαυματουργεί αδιάλειπτα με το άφθαρτο ιερό σκήνωμά του στο ευλογημένο νησί της Ζακύνθου. Ο Άγιος Ιωσήφ, ο επονομαζόμενος Σαμάκος, γεννήθηκε το 1440, λίγα χρόνια δηλαδή πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, στο χωριό των Κεράμων, που είναι το σημερινό χωριό Αζωκέραμο της επαρχίας Σητείας της Κρήτης. Όταν απέκτησε την κατάλληλη ηλικία, παραδόθηκε από τους ευσεβείς γονείς του σε ένα σεβάσμιο πνευματικό γέροντα, που κατοικούσε στο μονύδριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του επονομαζομένου Δερματάνου, το οποίο βρισκόταν στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ο Ιωσήφ μελετούσε τα ιερά γράμματα και εξασκούσε την καλλιγραφία.

ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΣΙ (ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧ. ΣΥΡΡΗ)

Άγιος Νικόλαος Νησί                                        07 Δεκεμβρίου 2012 Καινούργιος  χρόνος έφτασε, χωμένος μες, τα χιόνια μες την μεγάλη παγωνιά και τα γυμνά τα κλώνια.

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου 20 Ἰανουαρίου 2013  Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15) «...Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι,  ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν...»

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κυριακή 13 Ἰανουαρίου 2013 Μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄7-13) «Ἑνί ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις» Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τήν ἀπόδοσι τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, εἶναι εὐκαιρία νά ποῦμε δύο λόγια γιά τά προσωπικά θεοφάνεια.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-VIDEO)

Εικόνα
 

Με …δεκάδα τολμηρών τα Θεοφάνεια στο λιμάνι της Χίου (Βίντεο-Φώτο)

Εικόνα
  Με λαμπρότητα εορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνεια στη Χίο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ Ένας θεόπνευστος και φωτεινός ασκητής της Εκκλησίας

Εικόνα
Μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψαν φωτεινές ασκητικές μορφές, που διακρίθηκαν για τη φιλόθεη βιοτή, την άκρα ασκητικότητα, τη θαυματουργική τους χάρη και το προορατικό τους χάρισμα. Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωριστή θέση στη συνείδηση των φιλαγίων και φιλομονάχων πιστών κατέχει ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και Καθηγητής της Ερήμου, που έζησε και διέπρεψε στα χρόνια του Λέοντος του Μεγάλου (457-474) και του αυτοκράτορος Αναστασίου (491-518).

ΒΙΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΥΡΑ

Εικόνα
Μια Βυζαντινή εκκλησία στα παράλια της Μικράς Ασίας, είδε το “φως του ήλιου”, μετά από 700 χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε πρωτοσέλιδο στους New York Times!

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ

Εικόνα
Ψάλει ο εκ Χίου Πρωτοψάλτης του ΙερούΕνοριακού Ναού Αγίου  Τρύφωνος Παλλήνης Αττικής, Γεώργιος Ι. Κοσσένας , ο οποίος τυγχάνει υιός, του Λαμπαδάριου Ιεροψάλτη, του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου (Νησί) Βροντάδου Χίου κ. Ιωάννου Μ. Κοσσένα. 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Εικόνα
Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν τα Χριστούγεννα στο Πατριαρχείο Μόσχας.

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου- Καθηγητού

Εικόνα
Τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Κατ’ αυτήν εορτάζεται το μεγάλο γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στα ιορδάνεια νάματα και η θαυμαστή και σπάνια φανέρωση της Τριαδικής Θεότητος στον κόσμο.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Εικόνα
φωτο/ια Σεβαστής Ε. Σαλιάρη Την 31 η Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, τέλεσε τον Αρχιερατικό Εσπερινό στην γενέτειρα ενορία του, την ενορία του Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Μετά το πέρας του Εσπερινού ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Ναού, οπού αξίζει να συμβιωθεί ότι το καθιερωμένο «φλουρί» έπεσε στο τεμάχιο που αντιστοιχούσε στους φτωχούς. Έπειτα στην ενοριακή αίθουσα, παιδική χορωδία υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Ναού κ. Σταύρου Στείρου έψαλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Τέλος τα παιδιά του 2 ου συστήματος Ναυτοπροσκόπων Βροντάδου, επεφύλαξαν μία έκπληξη στον Σεβασμιότατο εφόσον στα πλαίσια της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης περιήγησης τους, στις γειτονιές του Βροντάδου, ψάλλοντας τα κάλαντα και μεταφέροντας το παραδοσιακό καραβάκι τους, πέρασαν και από την Εκκλησία του Αγίου Μάρκου ώστε να λάβουν την ευλογία του.    

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Εικόνα

ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ π. ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗ

Για πρώτη φορά στην Ενοριά Κατηχητικό συστάθει, πολλά είναι τα παιδιά με όρεξη για δράση. Κατηχητής είναι ο Παπάς τους λέει δυο λογάκια, έπειτα παιχνίδι με χαρά και πιάνουν τα γελάκια. Ο κ. Δημήτρης είν’ κοντά, μας κάνει και παρέα, μας βοηθάει όπου μπορεί κι όλοι περνάμε ωραία. Στην Ιματιοθήκη Αγάπης βρεθήκαμε παιδιά γον ε ί ς και άλλοι, κι όλοι εντυπωσιαστήκαμε απ’ την τάξη την μεγάλη. Οι δυο στύλοι ακλόνητοι της δράσης της μεγάλης, είν’ ο παπά Αντώνης Τσουκαλάς κι ο παπά Ζευγιός Μιχάλης. Όλο το επιτελείο προσφέρουνε για του Χριστού την χάρη, απ’ τις πλάτες των συνανθρώπων μας, να ελαττωθούν τα βάρη. Ευλογημένο το Νέο έτος

ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΝΝΙΚΟΥ-ΜΠΙΛΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Βοήθησε ο καλός Θεός να έχουμε υγεία, να πούμε τα παινέματα αυτής της Εκκλησίας. Μάζευα εγώ το υλικό τον περασμένο χρόνο, για να τα πούμε στο κελί με τον καινούριο χρόνο.