Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2015

24 Μαΐου 2015 - Κυριακή τῶν Πατέρων

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 21 24 Μαΐου 2015 Κυριακή τῶν Πατέρων (Πράξ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36) «Εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς»

17 Μαΐου 2015 Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 20 17 Μαΐου 2015 Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ (Πράξ. ιστ΄ 16 – 32) «Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν»

10 Μαΐου 2015 - Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 19 10 Μαΐου 2015 Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Πράξ. ια΄ 19 – 30)

3 Μαΐου 2015 - Κυριακή τοῦ Παραλύτου

Εικόνα
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἀ­ριθ­μὸς 18 3 Μαΐου 2015 Κυριακή τοῦ Παραλύτου (Πράξ. θ΄ 32 – 42) «Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστός. Ταβιθά, ἀνάστηθι»