22 Φεβρουαρίου 2015 - Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Κυ­ρια­κὴ τῆς Τυροφάγου
22 Φεβρου­α­ρί­ου 2015
Ρωμ. ιγ΄11 – ιδ΄ 4

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις».

Ὅπως συμπεριφέρεται κανείς τήν ἡμέρα πού τά βλέμματα πολλῶν τόν παρακολουθοῦν, ἔτσι καί ἐμεῖς ἄς συμπεριφερθοῦμε μέ εὐπρέπεια. Ὄχι μέ ἄσεμνα φαγοπότια καί μεθύσια, οὔτε μέ σαρκικές ἁμαρτίες.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου, αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Σαρακοστή. Εἶναι ἡ περίοδος ἐκείνη πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἔντονο πνευματικό ἀγώνα καί μᾶς προετοιμάζει γιά νά γιορτάσουμε ὅπως πρέπει τά σεπτά Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Νηστεία καί στά φαγητά, ὅπως ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά καί νηστεία πνευματική, ἀποχή δηλαδή ἀπό ὅλες τίς κακίες καί τά πάθη μας. Νηστεύουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι; Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι περιορίζονται μόνο στή νηστεία τῶν φαγητῶν. Στήν ἀποχή ἀπό τά ἁμαρτήματα, δέν δίνουν πολλή σημασία. Μπορεῖ ἕνας νά νηστεύει, χωρίς λάδι, καί νά καυχιέται γι’ αὐτό καί νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἅγιο. Συγχρόνως ὅμως δέν προσέχει τή γλώσσα του, δέν προσέχει τί λέει, δέν προσέχει τί βλέπει, δέν προσέχει τί ἀκούει. Μία νηστεία φαγητοῦ χωρίς τήν τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀρεστή στό Θεό.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς τονίζει πώς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε μέ εὐπρέπεια καί νά μήν πορνεύομε. Ἡ πορνεία εἶναι ἕνα ἀπό τά θανάσιμα ἁμαρτήματα καί ὁ πολιτικός γάμος εἶναι παρακλάδι της. Σ’ αὐτήν τήν τελετή πού γίνεται μπροστά στό δήμαρχο καί ἔχει ὀνομασθεῖ πολιτικός γάμος θά ἀναφερθοῦμε.

Ἔχουν περάσει τριάντα χρόνια ἀπό τότε πού τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τόν πολιτικό γάμο καί ἐνῶ στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι πού προτιμοῦσαν τό δημαρχεῖο ἀπό τήν ἐκκλησία καί τόν πολιτειακό ἄρχοντα ἀπό τόν ἱερέα, σήμερα αὐτό ἔχει ἀλλάξει. Ἔχουν τραυματιστεῖ τά ἤθη, ἄλλαξε ἡ ἑλληνοχριστιανική παιδεία, ἀδυνάτισε ἡ πίστη, χαλάρωσαν οἱ δεσμοί μέ τήν Ἐκκλησία, ἔχει ἀλλάξει ἡ ζωή μας. Τά θεμέλια τῆς οἰκογένειας ἔχουν κλονιστεῖ. Τά διαζύγια ἔχουν πολλα-πλασιαστεῖ.

Τώρα πιά πολλοί νέοι ἐπιλέγουν τόν πολιτικό γάμο. Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς γιατί δέν πιστεύουν στό Θεό, δέν ἀποδέχονται τήν Ἐκκλησία. Δέν ἀπευθυνόμαστε σ’αὐτούς, ἔκαναν τήν ἐπιλογή τους. Θά μιλήσουμε σ’ ἐκείνους πού πιστεύουν πώς ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. «Κάναμε τόν πολιτικό γάμο γιά νά ζοῦμε νόμιμα καί ἀργότερα θά κάνουμε καί τό θρησκευτικό», λένε. Δέν ἔχουμε ἕνα γάμο κατώτερο καί ἕναν ἀνώτερο. Δὲν μπορεῖ νά ἑνώσει τούς ἀνθρώπους ἡ χειραψία καί τό χαμόγελο τοῦ δημάρχου. Τούς ἀνθρώπους τούς ἑνώνει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί αὐτή παρέχεται ἄφθονη στό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

Τά Μυστήρια τελοῦνται στόν Ἱερό Ναό καί τά τελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας. Αὐτός πού πῆρε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ καί ἔπλασε τήν Εὔα. Αὐτός πού ἦταν παρών στό γάμο τῆς Κανᾶ καί εὐλόγησε τό κρασί. Αὐτός πού δίνει τή χάρη Του γιά νά εἶναι οἱ ἄνθρωποι εὐτυχισμένοι καί νά ὑπηρετοῦν μέ συνέπεια τό σκοπό τῆς ζωῆς τους πού εἶναι ἡ πνευματική τους τελειότητα, ἡ ἁγιότητα. Δέν μπορεῖ αὐτά νά τά κάνει ὁ δήμαρχος.

Ὅσοι ἔχουν καλή διάθεση καί αὐτιά πού ἀκοῦνε καταλαβαίνουν γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται τόν πολιτικό γάμο, ἀφοῦ σχέση πού δέν ἔχει εὐλογηθεῖ ἀπό τό Θεό λογίζεται παράνομη σχέση καί θεωρεῖται πορνεία. Αὐτή ἡ τελετή ἀποτελεῖ ἔκπτωση ἀπό τήν πίστη γιατί ἡ ἐπιλογή αὐτή φανερώνει ὅτι ὁ χριστιανός ἀρνεῖται τήν ἀξία τοῦ Μεγάλου Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι ἐπιλέγουν τόν πολιτικό γάμο θέτουν τόν ἑαυτό τους ἐκτός Ἐκκλησίας. Γι’αὐτό τό λόγο δέν ἔχουν τό δικαίωμα στή Θεία Κοινωνία, δέν ἔχουν δικαίωμα νὰ γίνουν ἀνάδοχοι στὸ Ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

Κάποιοι ἄλλοι λένε: «Δέν ἔχουμε χρήματα γιά θρησκευτικό γάμο. Ἔχει ἔξοδα πολλά, στολισμοί, νυφικό, τραπέζια, δῶρα, ποῦ νά βρεθοῦν τόσα χρήματα;» Τό λάθος πού γίνεται εἶναι ὅτι ὁ γάμος θεωρεῖται κοινωνική ἐκδήλωση. Ἀλλά ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀνάγκη. Αὐτή δίνεται δωρεάν. Δέν ζητάει κανένας ἱερέας χρήματα γιά τήν τέλεση τῶν Μυστηρίων. Τό Μυστήριο δέν πρέπει νά παραλείψουμε, γιατί χωρίς Μυστήριο δέν ὑπάρχει οἰκογένεια, ὑπάρχει ἁμαρτωλή συμβίωση. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι κοσμικά.

Ὁ νέος καί ἡ νέα, ἀδελφοί μου, πού θέλουν νά πορεύονται στή ζωή τους μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά προχωρήσουν μέ πρῶτο ἐφόδιό τους τήν πίστη στό Θεό. Ὁ ἀγαθός Πατέρας μας δέν θά τούς ἀφήσει. Θά τούς δώσει πλούσια τά ἀγαθά Του.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ (φωτο. π. Ι.Ν. Κουντουριάδη)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΧΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΕΝ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΗΣ