10 Απρ 2013

Η εορτή της Σταυροπροσκύνησης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Ο ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΤΙΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΑΒΙΛΩΝ ΔΩΡΟΘΕΟΣ, ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ.
Την Γ  Κυριακήν των Νηστειών, 25ην Μαρτίου/7ην Απριλίου 2013, έλαβε χώραν εις το Πατριαρχείον, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν αυτού τάξιν και τυπικήν διάταξιν, η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Α . Ο Εσπερινός.
Ούτω αφ’ εσπέρας του Σαββάτου, την 1.45 μ.μ. ώραν, ανεγνώσθη εις τον Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η Θ Ὥρα. Ηκολούθησεν η επίσημος κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, των κωδώνων κρουομένων. Άμα τη εισόδω εις τον Ναόν, εγένετο επίσημος προϋπάντησις υπό των ενδεδυμένων Ιερέων προ της Αγίας Αποκαθηλώσεως.
Ενταύθα ο προεξάρχων της ακολουθίας του Εσπερινού Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έβαλεν «Ευλογητόν», προσεκύνησε και εθυμίασεν. Ακολούθως προσεκύνησαν και οι Άγιοι Αρχιερείς, εν ω οι ψάλται έψαλλον το «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου».
Εν συνεχεία έλαβε χώραν η προσκύνησις υπό του Μακαριωτάτου, των Αρχιερέων και των Ιερέων εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον. Άμα τη εισόδω εις το Καθολικόν, ο Μακαριώτατος, ευλογήσας, ανήλθεν εις τον Θρόνον, εν ω, των σημάντρων κρουομένων, οι Αρχιερείς και οι Συνοδικοί προσεκύνησαν εις τον Γολγοθάν και οι διάκονοι έκαμαν το Θυμίαμα εις τον Πανάγιον Τάφον, τον Γολγοθάν και τα άλλα Προσκυνήματα.
Μετά ταύτα εσυνεχίσθη κανονικώς ο Εσπερινός μετ’ Ανοιξανταρίων και Αρτοκλασίας.

Άμα τη λήξει του Εσπερινού εγένετο η επίσημος άνοδος εις τα Πατριαρχεία, των κωδώνων κρουομένων.
Β . Ανήμερα της εορτής.
Την Κυριακήν, 25ην Μαρτίου/7ην Απριλίου 2013, εωρτάσθη πανηγυρικώς η εορτή της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού συμφώνως πάλιν προς την προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν διάταξιν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ούτω, ενωρίς, την 7ην π.μ. κατήλθεν η Συνοδεία των Αγιοταφιτών Πατέρων, πρεοεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, -του Μακαριωτάτου όντος εις Ναζαρέτ δια την εορτήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-, εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, των κωδώνων κρουομένων.
Ενταύθα, μετά την προσκύνησιν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, έλαβε χώραν η εις τον Πανάγιον Τάφον Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντος τω Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίω του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ιερέων και λαού του Κυρίου, παρακολουθούντων εν ευλαβεία και εν κατανύξει.
Μετά την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας έλαβε χώραν λιτανεία τρις πέριξ του Αγίου Τάφου και ανά τα Προσκυνήματα. Της λιτανείας απολυθείσης, η Συνοδεία των Αγιοταφιτών υπό τον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.
Ενταύθα ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος εξεφώνησε λόγον περί της εν τη ημέρα ταύτη διπλής εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ηυχήθη εις τους προσελθόντας προσκυνητάς την δύναμιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού δια την συνέχισιν του αγώνος της νηστείας προς υποδοχήν του Αγίου Πάσχα.


πηγή: AMEN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου