24 Ιουν 2017

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ


Ἀριθμός 25
Κυριακή 25  Ἰουνίου 2017
Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ. ε΄ 1-10)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, διοργάνωσε τήν 14ην Νοεμβρίου 2016, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί τήν 13ην Φεβρουαρίου 2017 εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, Ἡμερίδα μέ θέμα «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια εἰς τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν.

17 Ιουν 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.437/833/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2017


Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2017
Μνήμη Ὁσίου Τὐχωνος, ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου
        Πρωτ. 1.437
Ἀριθμ.
        Διεκπ. 833
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
Ὡς γνωστόν, ὁ ἰσχυρότατος σεισμός τῆς Δευτέρας 12ης Ἰουνίου 2017, ὁ ὁποῖος συνεκλόνισε καί τήν νησιωτική Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς καί ὅλο τό Β. Αἰγαῖο, μέ ἐπίκεντρο τήν θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου καί Λέσβου, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ρυγμάτωση καί κατάρρευση ἑκατοντάδων κτισμάτων (Ἱερῶν Ναῶν, οἰκιῶν κ. ἄ.) καί τήν δημιουργία πλήθους ἀστέγων ἀδελφῶν μας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 33

ΤΕΥΧΟΣ 33όν ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ
ΧΙΟΣ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ἀριθμός 24
Κυριακή 18 Ἰουνίου 2017
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ. β΄10-16)